veramolnar.py

Created by schraf

Created on May 08, 2021

1.78 KB

Enoncé des 4 exercices et Corrigé

Utilisation

Lancez le script puis molnar(1) pour l’exercice 1, molnar(2) pour l’exercice 2 etc.


from turtle import *
from random import *
from math import sin, cos, pi
from kandinsky import fill_rect

speed(0)
hideturtle()

def melange(v):
  return sorted(v, key=lambda _: random())

def forme(n):
 trace=[127,25,45,14,346,21,113,38]
 pensize(n)
 pendown() 
 for i in range(len(trace)/2):
 setheading(trace[2*i])
 forward(trace[2*i+1])

def molnar1():
 for c in range(15):
 l = melange(list(range(3)))
 u, v = -140 + 20 * c, -100 + randint(1,48)
 for y in range(3):
  penup()
  goto(u, v + 48 * y)
  forme(l[y]+1)

 
def case(k,n,d):
 return [d * (k % n), d * int(k / n)] 

def molnar2(N = 8):
 x, y = -130,-110
 for j in range(N*N):
  l = melange(list(range(N*N)))
  [x1,y1] = case(j,N,30)
  color((randint(0,255),randint(0,255),randint(0,255)))
  for i in range(N*N):
   [x2,y2] = case(l[i],N,5)
   penup() if i == 0 else pendown()
   goto(x + x1 + x2, y + y1 + y2)

def molnar3(d = 6):
 pensize(2)
 for y in range(16):
  penup()
  goto(-160, -110 + 15 * y)
  pendown()
  while position()[0] < 160:
   if random() < .1:
    [x,y] = position() 
    a = randint(0,90)
    co, si = d * cos(pi * a / 180), d * sin(pi * a / 180)
    penup()
    goto(x, y - si)
    setheading(a)
    pendown()
    forward(2 * d)
    penup()
    goto(min(160,x + 2 * co), y)
    pendown()
   else: 
    setheading(0)
    forward(2 * d)

def molnar4():
 pensize(1)
 for y in range(20): 
  penup()
  goto(-150, 90 - 10 * y)
  pendown()
  while position()[0] < 130:
   [x,y] = position()
   a = randint(10,60)
   d = randint(3, 3 + int((x + 150) / 10))
   setheading(a)
   forward(d)
   goto(x + randint(3,7),y)

def molnar(n):
 fill_rect(0,0,320,222,(230,224,205))
 eval("molnar"+str(n))()